Soru & CevapBasit Fiillere Ornek

Basit Fiillere Ornek

Sponsorlu Bağlantılar

Bir üyemizin Basit Ve Türemiş Fiillere Örnekler Verebilir Misiniz? sorusu üzerine yazıyı paylaşıyorum. Bu yazı Basit Fiillere Ornek ve Basit Fiillere Ornekler ile ilgilidir. Umarım ziyaretçimizin sorusuna cevap olabilir.

Basit Fiillere Ornek

Basit Ve Türemiş Fiillere Örnekler Verebilir Misiniz?

Soru

Şeyy ödevim varda acaba basit, türemiş ve birleşik kelimelere 20’şer tane örnek yazarmısınız yazarsanız çok mutlu olup sevinirimve bana çok yardımcı olursunuz lütfen yazın

Cevap

Çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik.

Birleşik Fiiller:

İki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir. Yapılışına göre üç grupta incelenebilir:

a. Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik Fiiller

Bir yardımcı fiille ondan önce gelen adsoylu bir sözcükten oluşur. Yardımcı fiil olarak “ etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi fiiller kullanılır.
Etmek
“ Bu olay beni çok tedirgin etti. ”
“ Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi. ”
“ Akşamki yemek beni rahatsız etti. ”
“ Her şey yoluna girer, biraz sabret. ”
cümlelerinde altı çizili sözler bileşik fiildir. Bu fiillerde daha çok isim görevindeki sözcüğün anlamı hakimdir.
“ Etmek” yardımcı eylemi bazı cümlelerde kendi anlamında da kullanılabilir.
“ Bu ev söylendiği kadar etmez. ”
cümlesinde “ etmek” eylemi “ değer, tutar” anlamında kullanılmıştır.
Bazen “ etmek” yardımcı fiiliyle isim arasına başka sözcükler girebilir.
“ Çok ağır işler yüklendi sırtına, ama şikayet bile etmedi adam. ”
Bu tür fiillerde isim soylu sözcük çoğu zaman çekim eki alamaz. Ancak bazen istisnalar görülebilir.
“ Hele bir dediğini yapma, sana ne işler eder görürsün. ” cümlesinde “ işler” sözcüğü çoğul eki almıştır.

Olmak
“ Adam birden ortalıktan yok oldu. ”
“ Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş. ”
“ Konuşmacının sözlerine herkes mest oldu. ”
“ Bu küçük odaya iki gündür hapsolduk sanki. ”
cümlelerinde altı çizili eylemler bileşik eylemdir.
“ Kardeşim bu yıl doktor olacak. ”
cümlesinde “ olmak” eylemi meslek bildirmiş. Bu tür kullanımlarda da bileşik fiil yapmıştır.
“ Olmak” yardımcı eylemi kendi anlamında da kullanılabilir.
“ Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur. ”
“ Olmak” fiilinin bileşik eylem yapıp yapmadığını anlamak için onu kendinden önceki sözcükle kullanabiliriz. Örneğin “ doktor olmak” anlamlı bir fiildir de “ daldığım olmak” anlamlı değildir.

Bunların dışında kullanılan “ eylemek, kılmak” gibi yardımcı eylemler günümüzde yerlerini “ etmek” eylemine bırakmışlardır.
Seyreyledim eşkal-i hayatı
Ben havz-ı hayalin sularında
dizelerinde altı çizili eylem “ eylemek” yardımcı eylemiyle yapılan bir bileşik eylemdir.
“ Sözü etkili kılmak için sözcükleri iyi seçmek gerekir. ”
cümlesindeki “ etkili” sözcüğü de “ kılmak” yardımcı eylemiyle yapılmıştır.

b. Kurallı Bileşik Fiiller
Bunlar belli kurallara göre yapılan ve her birinin özel bir adla karşılandığı fiillerdir. Yardımcı eylemden önce bir fiil unsurunun getirilmesiyle yapılır. Dört grupta incelenir.

Yeterlik Fiili
Yapmaya gücü yetmek anlamında olan bu fiilin yapılışı “ fiil + a(e) + bilmek” şeklindedir.
“ Kapıyı biraz açabilir miyiz? ”
“ Sizinle ben de gelebilirim. ”
cümlelerinde altı çizili fiiller yeterlik fiilleridir. Bu fiilin olumsuzunda yardımcı eylem tamamen ortadan kalkar.
“ Soruyu kimse çözemedi. ”
“ Çok aradım, ama bulamadım. ”
cümlelerinde altı çizili sözcükler yeterlik fiilinin olumsuz şekilleridir. Görüldüğü gibi yardımcı eylem yoktur. Fiile “ -ama-, -eme-” şeklinde bir ek getirilerek oluşturulmuştur.
Bazen bir fiile yeterlik fiilinin hem olumlu hem olumsuz şekilleri getirilebilir.
“ Bu soruyu o da çözemeyebilir. ”

Tezlik fiili
Anlamında bir çabukluk ifadesi olan tezlik fiilinin yapılışı “ fiil + ı (i, u, ü) + vermek” şeklindedir.
“ O kadar soruyu bir saatte çözüverdi. ”
“ Şu paketleri üçüncü kata çıkarıver. ”
cümlelerinde altı çizili fiiller tezlik fiilidir. Bu fiilin olumsuzu, az da olsa kullanılır:
“ O kadar bekledim, bana bir mektup bile yazıvermedin. ”
Olumsuz bir fiilin tezlik fiili olması durumunda ise, fiil “ vazgeçme, bırakma” anlamları verir:
“ Adamın üzerine fazla gitmeyin, sonra bir daha gelmeyiverir. ”

Sürerlik Fiili
Anlamında bir devamlılık görülen bu fiilin yapılışı
şu şekildedir: Fiil + a(e) + kalmak
durmak
gelmek
“ Kavga edenlerin haline bakakaldı. ”
“ Sen olayı düşünedur, ben şu yazıyı müdüre verip geleyim. ”
“ Asırlar öncesinden süregelen bu adetleri bırakmak kolay değil. ”
cümlelerinde altı çizili fiiller sürerlik fiilleridir. Bu fiillerin olumsuzları kullanılmaz.

Yaklaşma Fiili
Anlamında “ az kalsın olacaktı” ifadesi görülen bu fiilin yapılışı “ fiil + a(e)+ yazmak” şeklindedir; yazı dilinde pek kullanılmaz, yerel bir söyleyiştir.
“ İşe giderken yolda düşeyazdım. ”
cümlesinde altı çizili sözcük yaklaşma fiilidir.

c. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiiller
Belli bir yardımcı fiili olmayan, sözcüklerin kendi anlamları dışında bir anlam verecek biçimde kaynaştıkları bileşik fiillerdir. Bunların büyük çoğunluğunu deyimler oluşturur.
“ Tüm canlılar dile gelmişti sanki. ”
“ Her yeni düşünceye karşı çıkman doğru değil. ”
“ Burada geçen yıl meydana gelen olayda, iki kişi ölmüştü. ”
“ Bu davranışı, onu herkesin gözünden düşürdü. ”
cümlelerinde altı çizili sözler birer anlamca kaynaşmış bileşik fiildir.

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 25 Aralık 2012
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
basit fiillere örnekler basit fiillere 20 örnek basit kelime örnekleri 20 tane basit türemiş birleşik kelimeler örnekler basit kelimelere 20 tane örnek basit sözcükler 20 tane örnek basit yapılı fillerle ilgili cümleler basit zamanlı fiillere örnek cümleler basitleştirilmiş fiiller 20 tane basit yapılı fiiller
 
 

Notlar ›

 
Basitleştirilmiş Çin yazısı: Basitleştirilmiş Çin yazısı (Çince: 簡體字 veya 简体字; pinyin: jiǎntǐzì), Çin yazısının eski çağlardan beri kullanılan Geleneksel Çin yazısı, 1960'lı yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde Basitleştirilmiş Çin yazısına geçişinden sonra resmen kalkmıştır.
Glukoz: Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.
Basit bağlantılı uzay: Topolojide, geometrik bir nesne veya uzaya yol bağlantılıysa ve iki nokta arasındaki her yol sürekli bir şekilde bir diğerine dönüştürülebiliyorsa basit bağlantılı (veya 1-bağlantılı) adı verilir.
Kutup (karmaşık analiz): Karmaşık analizde kutup, ya da düzgün bir söylenişle meromorf bir fonksiyonun kutbu, 1/zn 'nin z = 0 noktasındaki tekilliği gibi davranan matematiksel bir tekilliktir.
Bâsit (İslam): Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
Örnekleme: Örnekleme istatistikte belirli bir yığından alınan kümeyi ifade eder. Örneğin; Türkiye'deki tüm üniversite sayıları bir yığın iken Ankara'daki üniversite sayısı bu yığından alınmış bir örnektir.
Bilgisayar: Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza bilgisayar denir.
Örnekköy Mahallesi, Kemalpaşa: Örnekköy Mahallesi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı 19 mahalleden biridir. Kemalpaşa ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır.
Örnek, Beykoz: Örnekköy ya da Tepetarla, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı bir köydür.
Örnek Aile: Örnek Aile, 2009 ABD yapımı dramatik filmdir. Özgün adı The Joneses (Tr: Jones ailesi) olan film 25 Haziran 2010 'da Türkiye'de sinemalarda gösterime girdikten sonra defalarca televizyonlardan da yayınlanmıştır.
 

0 Yorum ›

 

Basit Fiillere Ornek Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Basit Fiillere Ornek ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.