SağlıkGenel SağlıkBirleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi

Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi

Sponsorlu Bağlantılar

Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi

Aşağıdaki metnin (Bildiri olması açısından) hukuki bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, devletlerin politika vizyonlarını yansıtması açısından önemlidir Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bildiride imzası bulunmaktadır

Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun insan Hakları Evrensel Bildirisinin devamında yer alan 9 Aralık 1975 tarihli Sakat Hakları Bildirisi, sakat kişilerin topluma üretken bireyler olarak katılmaları konusunda olduğu kadar, toplumun sakatlara karşı yükümlülüklerini de saptamaktır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 13 maddeden oluşan 3447 nolu bu bildirisi şöyledir:

1 Kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da : sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlara sakat denir

2 Sakat kişiler bu beyannamede ileri sürülen haklardan yararlanacaklardır Bu haklar i sakat kişinin ya da ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer: fikirler, milliyet ya da sosyal köken, yarlık ve doğum gibi konularda hiç bir ayrıcalık i gözetilmeden dünyadaki bütün sakat kişilere tanınmıştır

3 Sakat kişinin onuruna saygı gösterilmesi, en doğal hakkıdır Sakat kişilerin sakatlık veya noksanlıklarının nedeni, durumu ve ciddiyeti ne olursa olsun, aynı yaştaki sakat olmayan arkadaşlarının sahip oldukları düzgün yaşam koşullarına sahip olmak haklarıdır

4 Sakat kişiler aynı medeni ve siyasi haklara sahiptirler "Akıl Hastalarının Hakları Bildirisi"nin 7 maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler ayrıca belirtilmiştir

5 Sakat kişilerin kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayan önlemler alınmalıdır

6- Sakat kişiler,tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi hakkına sahiptirler, protez, ortopedik

uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim ye mesleki eğitim,staj ve rehabilitasyon,yardım, -dayanışma, plasman hizmetleri, sakat kişilerin becerilerini hızlandıracak diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına dahildir

7 Sakat kişiler ekonomik ve sos)’al haklara, düzgün hayat standardı hakkına sahiptirler Ayrıca yeteneklerine göre bir iş sağlamak, yararlı, verimli ve karlı bir işe girişmek veya bir ticaret birliğine üye olmak gibi haklara sahiptirler

8 Ekonomik ve sosyal planlamaların bütün evrelerinde sakatlar, özel ihtiyaçlarını daimi düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi gereken kişiler olarak nitelendirilmelidir ,

9 Sakat kişiler aileleriyle ve)’a evlat edinen kişilerle birlikte yaşama ve her türlü sosyal, )’aratıcı ve eğlendirici faaliyete katılma hakkına sahiptirler Hiç bir sakat kişi, ikamet ettiği çe,:re itibariyle, durumu veya gelişmesi için gerekli isteklerinde başka bir ayrıcalığa tabi tutulmaz Eğer bir sakatın muhakkak bir müessesede veya çevrede kalması gerekiyorsa, o zaman bu çevrenin mümkün olduğu kadar yakın olması gerekir

10 Sakat kişiler her türlü istismardan, ayırımcı, kötüye kullanılabilir ve haysiyet kırıcı yasa ve davranışlardan korunmalıdır

1 ı Sakat kişiler, gerektiğinde varlıklarının ya da mallarının korunması için yeterli yasal yardım sağlamaya muktedir olabilmelidirler Eğer adli durum kendi aleyhlerine gelişirse o zaman bu kişinin beden ve zeka durumu tam olarak dikkate alınmalıdır

12 Sakat kişiler haklarıyla ilgili her konuda, her zaman kendilerine ait kuruluşlarla istişarede bulunabilmelidirler

13 Bu beyannamede yazılı haklar, mümkün olan her türlü vasıta ile sakat kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 19 59’da kabul ettiği Çocuk Hakları Bildirisi’nin 5 maddesinde şöyle denilmektedir: "Bedenen, zihnen ve sosyal özürlü olan çocuklara, durumlarının gereğine uygun özel muamele yapılmalı, özel eğitim ve bakım sağlanmalıdır"

ALINTI

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 16 Mart 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SAKAT HAKLARI NELERDIR
 
 

Notlar ›

 
Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler olarak da bilinir), elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler'in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı.
UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in özel bir kurumu olarak, II.
Birleşik Krallık: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, (İngilizce: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Avrupa'nın batısında, coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası'nın kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan ülke.
Engellilik: Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi).
Sakatat: Sakatat kasaplık hayvanların kasları dışında kalan yenebilir kısımlarına verilen isimdir.
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları: Halk arasındaki bilinen adıyla engelli raporu, sakatlık raporu olarak da adlandırılmaktadır.
Türkiye'de engelli hakları: Engelli hakları, mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan haklara verilen genel ad.
Türkiye Sakatlar Derneği: Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) merkezi İstanbul'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.
 

0 Yorum ›

 

Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Birleşmiş Millletler Sakat Hakları Bildirisi ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.