SağlıkGenel SağlıkEngelliler Ve Belediyeler Kanunu

Engelliler Ve Belediyeler Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

Bu makalenin Engelliler Ve Belediyeler Kanunu ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Engelliler Ve Belediyeler Kanunu

Engelliler Ve Belediyeler Kanunu

BELEDİYE KANUNU
Kanun Numarası : 5393
Kabul Tarihi : 3/7/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874
Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14-

Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur Hizmet sunumunda özürlü yaşlı düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır

Belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak

Belediyenin giderleri
Madde 60-Belediyenin giderleri şunlardır:
i) Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar

Diğer kuruluşlarla ilişkiler
Madde 75- Belediye belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu yararına çalışan dernekler özürlü dernek ve vakıfları Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir
Belediye hizmetlerine gönüllü katılım
Madde 77- Belediye; sağlık eğitim spor çevre sosyal hizmet ve yardım kütüphane park trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara kadın ve çocuklara özürlülere yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak hizmetlerde etkinlik tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 16 Mart 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
belediye kanunu tameron engelliler
 
 

Notlar ›

 
Engelliler Tiyatrosu: Engelliler Tiyatrosu, Engelli bireylerin. Toplumun sosyal ve sanatsal yaşamdan var olduğunu göstermek amacıyla kurulmuş oyuncularının bir çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu tiyatro topluluklarıdır.
Engelliler Haftası: Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.
Engellilik: Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi).
Türkiye Futbol Federasyonu: Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.
Uluslararası Engelliler Günü: Uluslararası Engelliler Günü (İngilizce:International Day of Disabled Persons) 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününde Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir.
Belediye: Belediye, bir şehir veya ilçenin temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini gören örgüt.
Türkiye'deki belediyelerin amblemleri: Türkiye'deki belediyelerin amblemleri, Türkiye'de yer alan belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin amblemlerinin açıklamalarının bulunduğu bir listedir.
Kanunun Kuvveti: The French Connection William Friedkin'in yönettiği 1971 yapımı Hollywood filmi. Robin Moore'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır.
Ocak: Sözcüğün, odcak >>> "ocak" olduğu savlanırken, öte yandan Eski Türkçedeki "oc-mak, uc-mak" "ateş tutuşturmak" kökünden de olabilir.
Kanun-ı Esasî: Kânûn-i Esâsî (Osmanlı Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir.
 

0 Yorum ›

 

Engelliler Ve Belediyeler Kanunu Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Engelliler Ve Belediyeler Kanunu ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.