SağlıkGenel Sağlıkesnaf Ve Sanatkarlar

esnaf Ve Sanatkarlar

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazı Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar hakkında özet bilgiler içerir. esnaf Ve Sanatkarlar ve Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

<b>esnaf Ve Sanatkarlar

Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar

Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
Kanun Numarası : 1479
Kabul Tarihi : 2/9/1971
Yayımlandığı R Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956
Malullük Sigortası
Malullük sigortasından sağlanan yardımlar:
Madde 27 – Malullük sigortasından sağlanan yardım malullük aylığı bağlanmasıdır

Malullük:
Madde 28 – Bu kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır Şu kadar ki bu Kanuna tâbi sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımlarından yararlanamaz
( Değişik: 27/7/2003-4956/17 md) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları sağlık işlemlerine ilişkin yönetmelikteki esaslara göre tespit olunur

Malullük aylığından yararlanma şartları:
Madde 29 – (Değişik: 24/7/2003-4956/18 md)
Malûllük aylığından yararlanabilmek için;
a) Bu Kanunun 28 inci maddesine göre malûl sayılmak
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak
c) Yazılı istekte bulunmak ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak
Şarttır

Bu Kanuna tâbi sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler hakkında beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmaz

Malullük aylığının başlangıcı
Madde 31 – Malullük aylığı malullüğün tespit edildiği tarihi takibeden aybaşından başlar

Kontrol muayenesi:
Madde 32 – (Değişik: 20/6/1987 – 3396/3 md)
Kurum malullük aylığı bağlanan sigortalıları ve çalışamayacak durumda malul çocukları kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını dolduruncaya kadar kontrol muayenesine tabi tutabilir Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihi takip eden aybaşına kadar yaptırmayanların aylıklarının ödenmesi kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki aybaşından başlanarak durdurulur

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin aylıkları ödemenin durdurulduğu tarih itibariyle tekrar başlatılır
Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin durdurulan aylıkları rapor tarihini takip eden aybaşından başlanarak ödenir

Malullük aylığının kesilmesi:
Madde 33 – (Değişik: 19/4/1979 – 2229/13 md)
Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin kalktığı anlaşılması halinde malullük aylığı kesilir

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 16 Mart 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
eklem yerlerindeki kaşıntılar adet olupta hamile olduğunu öğrenenler hayatımızdaki asitlerin isimleri günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebepleri slayt yeşillikleri yıkamadan yerseniz benim de bir evim olur parazit anlamı cocuklarda kalca cıkıgına bıtkısel cozum öğrenci öğretmen ilişkileri afişleri kasım paşa asgerı has rendevu hamile kadın resimleri kötü madde isimleri
 
 

0 Yorum ›

 

esnaf Ve Sanatkarlar Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken esnaf Ve Sanatkarlar ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.