Soru & CevapKomur Oz İsisi

Komur Oz İsisi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu makalede Komur Oz İsisi ve Komur Simgesi hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Kömürün Erime Ve Donma Isısı Hakkında Bilgi Veri sorusunu soran ziyaretçimize cevap vermiş olmak umuduyla…

Sobanın kütlesi 100 kg. demirden oluşmaktadır. Kömürün yaydığı ısı sobanın … 11.3.2 Erime ve Donma Isıları Moleküller arasındaki bağ bazı maddelerde … L maddenin cinsine bağlı büyüklük olup adına ‘hal değiştirme ısısı’ de- Erime Isısı: Erime sıcaklığına gelmiş bir … Bilgileri formüle yerleştirirsek L= 20 000.

Komur Oz İsisi

Kömürün Erime Ve Donma Isısı Hakkında Bilgi Veri

Soru

Sizden kömürün erime_donma ısısının grafiğini istiyorum lütfeeeeeeeeeeeeen acil lazım
Son Düzenleyen SEDEPH; 30 Mart 2009 @ 22:44.

Cevap

Kömür eriyebilen ya da donabilen bir madde değildir. Bu yüzden bu grafikleri size sağlayamayız. Ancak kömür hakkında bilgi verebiliriz.

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, (Atom numarası: 6 Simge: C Kütle numarası: 12.0112 Kaynama Noktası: 4830 Erime Noktası: 3727 Yoğunluk: 2.26 Buharlaşma Isısı: 171.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: — Elektriksel iletkenlik: 0.0007 Isıl iletkenlik: 0.057 Özgül Isı Kapasitesi: .165)hidrojen (Hidrojen, (Yunanca: ὑ δ ρ ο γ ό ν ο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mollük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir. Periyodik cetvelde sol üst köşede yer alır. ), oksijen gibi (Elementler içinde çok bol bulunanı olduğu hâlde, eski kimyâcıların gözünden kaçan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. İlk defâ 1774 yılında J.Priestley tarafından, cıva oksidin ısıtılması ile elde edildi. 1781’ de Lavoisier, oksijenin, havada bulunan ve yanmayı hâsıl eden bir madde olduğunu bildirdi. Bu maddeye, asit yapısı anlamına gelen oxygenıum ismini verdi. Çünkü Lavoisier, bütün asitlerin oksijen ihtivâ ettiğini sanıyordu. ) elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve. Mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir. Taşlaşmış karbon kütlesi olan bir cins katı yakıt. Kömür, bir mineral değildir. Çünkü bir oluşum sonucu meydana gelmemiştir. Demir, (Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Bu gerçekten çok safrifik bir durum olmakla birlikte, demir birçok alanda kullanılmaktadır. ) bakır (Alm. Kupfer, Fr. Cuivre, İng.Copper.Sembolü Cu olan bir metal. Kırmızı renklidir. Takriben M.Ö. 8000 yıllarında kullanıldığı bilinmektedir. Özellikleri: Periyodik cetvelde 1B grubundadır. Hakiki metal olup, eksi değerleri yoktur. Gümüş ve altın ile aynı gruptandır. Atom numarası 29, Atom ağırlığı 63,546’ dır. )çinko, (Atom numarası: 30 Simge: Zn Kütle numarası: 65.37 Kaynama Noktası: 906 Erime Noktası: 419.5 Yoğunluk: 7.14 Buharlaşma Isısı: 27.4 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.76 Elektriksel iletkenlik: .167 Isıl iletkenlik: .27 Özgül Isı Kapasitesi: 0.0915 Mavimsi beyaz renkte, havadan etkilenmeyen ve parlatılmaya elverişli maden. Çinko, atom numarası 30 ve atom ağırlığı Zn=65,38 olan elementtir. Soğukta kırılabilen, mavimsi, beyaz renkte çinko madeni 100°C)
alüminyum veya bunların oksidleri, sülfürleri vb. Gibi tabiî olarak kendi durumunda var olan bir cevher değildir. Kömür, karbon yönünden zengin (% 65-95 arasında) tabii bir cisimdir. Bileşiminde ayrıca kükürt, demir oksit, alüminyum, kireç, silisyum, oksijen, hidrojen vb. Bulunur.

Fiziki özellikleri: Siyah renkte, az çok parıltılı olup, genel olarak düzgün yüzeylidir. Kolayca kırılıp ufalanmaz. Özgül ağırlığı(kg/dm3): 1,1 (linyit) ile 1,8 (antrasit) arasında değişir.

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 21 Aralık 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
altın sobada kaç derecede eriri
 
 

Notlar ›

 
Kömür: Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli ve karbon bakımından zengin kayaçtır.
Kömür gazı:
Kara Oğlanlar: Karaoğlanlar – Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıları. Karaerler de denir. Erlik Han’ın oğullarıdırlar.
Kömür Çuvalı Bulutsusu: Kömür Çuvalı Bulutsusu (veya sade olarak Kömür çuvalı) gökyüzündeki en ünlü karanlık bulutsudur. Çıplak gözle kolayca Samanyolu'nun güneyinde karanlık bir yama olarak gözlenebilir.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ya da AKÇT, Soğuk Savaş döneminde Batı Avrupa ülkelerini birleştirmesi amacıyla kurulmuş, altı üyeli uluslararası bir örgüttü.
 

0 Yorum ›

 

Komur Oz İsisi Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Komur Oz İsisi ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.