Soru & CevapSanat Cesitleri

Sanat Cesitleri

Sponsorlu Bağlantılar

Bu makalede Sanat Cesitleri ve Sanat Cesitleri Nelerdir hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Sanat Nedir, Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir? sorusunu soran ziyaretçimize cevap vermiş olmak umuduyla…

Forum Alev Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden sanat nedir ve çeşitleri nelerdir ile ilgili Kısaca Yazı. … sanat dalları ve çeşitleri nelerdir. öğretici sanat nedir özellikleri nelerdir.

Sanat Cesitleri

Sanat Nedir, Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Soru

Sanatın çeşitleri nelerdir. Özellikleri nelerdir

Cevap

Sanat

Tolstoy, “ İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı” der.
İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur. Sanat; din ve felsefe gibi, insanı günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Din, felsefe, bilim, sanat ve hatta teknik gibi alanlar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her sanat eseri, var olan bir şey ile, bir nesne ile ilgilidir; belli bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir veya bir insan görüntüsüdür. Bir tiyatro oyunu, belli olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya da müzik parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır. Sanatçının gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu oluşturur.
Bugün Türkçe’ de, iyi yapılan her iş için «sanat» kelimesi kullanılmaktadır. Türkçe’ deki «sanat» kelimesi, kapsamı bakımından, pek çok oluş ve nesnelere ilişkin durumu içine almaktadır. Bugün, hiç şüphe duymaksızın en yaygın biçimde kullandığımız «sanat» kelimesi, etimolojik bakımından Osmanlıca’ ya dayanmaktadır. Osmanlıca’ nın kelime kaynakları olan Arapça ve Farsça’ da, sanat kavramını ifade etmek için kullanılan durumu oldukça farklıdır.
Sanat kelimesi Arapça’ da amel, iş yapma anlamlarını veren «san’ a» kökünden gelmektedir ve yapılan iş, alet yardımıyla, belirli bir el becerisiyle sürdürülen marangozluk, duvarcılık gibi meslek dallarını kapsamaktadır. Görüldüğü gibi bu kelime Arapça’ da, insanın akıl ve zekâsını kullanarak yaptığı işleri anlatır. Bugünkü Türkçe’ de kullandığımız «sanat» kelimesi, Osmanlıca’ da bir değişiklik geçirmiş, yeni kazandığı anlam ve muhtevayla birlikte benimsenmiştir.
Bir an için, karmaşık yapısını, ilgili olduğu pek çok kavramı bir yana bırakıp, sanatı ” insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç ” olarak kabul edebiliriz. Bugün Türkçe’ de iyi yapılan her iş için “ sanat” kelimesinden yararlanıp; “ askerlik sanatı” “ güzel konuşma sanatı” gibi kalıpları tekrarlar dururuz. O halde, yapılan bir iş veya hareketin, güzel, gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamıza sebep olmaktadır. Bu, şu demektir; insan yaptığı işi yüceltebildikçe, ona bir parıltı katabildikçe, sanat olgusuna biraz yaklaşabilmiş sayılır. Yani sanatın ayırıcı özelliklerinden biri, onun günlük, basit ve sıradan şeylerin üstünde olmasıdır. Sanatı bazen, şöyle de tarif ederler: “ İnsan aklının eşya üzerindeki pırıltısı” Bu, yüzlerce tariften yalnızca bir tanesidir.
Halk arasında “ sanat” kelimesi; “ insanların ihtiyaçlarından birisinin karşılanması konusunda öğretilen ve yapılan iş” anlamında kullanıldığı gibi, “ ustalık, hüner, marifet” anlamında; “ Bu işte sanat vardır; kolay değil o da bir sanattır. ” şeklinde de kullanılmaktadır. Maddi fayda gözeten sanatlardan ayırabilmek için “ GÜZEL SANAT” kavramı içinde, sanat’ ı şöyle tanımlamak mümkündür: “ İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir. ”

Sanat Eseri:
Bilinçli olarak insan elinden veya fikrinden çıkmadır.
Belli bir sosyal kurum (sanat dünyası) adına hareket eden kişi veya kişiler tarafından, bazı kısımları hakkında fikir birliğine varılmış olunmalı, beğeni kazanmaya aday olmalıdır.

Sanatın Özellikleri:

Bu özellikler sanat hakkında bir fikir verse de, kavramı bütünüyle kapsamadığı gibi kavramı oluşturan gerekli koşullar da değildir:
Hem sanatçı hem izleyici için yaratıcı algılama gerektirmesi,
İçerdiği fikirlerin akla kolay gelir türden olmaması,
Birçok farklı katmanda algılanabilme özelliği olması ve değişik yorumlara açık olması,
Bir beceri izlenimi vermesi,
Kendini bilinç ve bilinçaltı arasında veya gerçek ve yanılsama arasında bir oyun olarak göstermesi,
İçinde işlevsel amaç dışında bir fikir barındırması,
Sanat olarak tecrübe edilmesi amaç edinilerek yaratılmış olması

 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 24 Eylül 2013
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
 
 

Notlar ›

 
Sanat tarihi: Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımına dair fikirler tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi, sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir.
Sanat yönetmeni: Sanat yönetmeni ana kompozisyonda konuya esas olan ana karakter oyuncu ve diğer oyuncularla ilgili tüm çevresel faktörlerin seçimi, yönetilmesi işiyle sorumlu kişidir.
Sanat müzesi: Sanat müzesi veya sanat galerisi, başta görsel sanatlar olmak üzere, her türlü sanat sergisinin gerçekleştirildiği binaya veya mekana verilen isimdir.
Sanatoryum: Sanatoryum, uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip -özellikle verem- hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşları.
 

0 Yorum ›

 

Sanat Cesitleri Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Sanat Cesitleri ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.