EğitimİlköğretimTüm Sesteş Kelimeler (Alfabetik Eş Sesli Kelime Örnekleri)

Tüm Sesteş Kelimeler (Alfabetik Eş Sesli Kelime Örnekleri)

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıda Türkçedeki neredeyse tüm sesteş kelimeleri bulabilirsiniz. Toplamda 192 eş sesli kelimeyi alfabetik olarak sıraladım. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

sesteş kelimeler, tüm eş sesli kelimeler, sesteş olan kelimeler, sesteş örnekleri, sesteşlere örnek, eş sesli kelimelere örnekler vs…

Tüm Sesteş Kelimeler (Alfabetik Eş Sesli Kelime Örnekleri)

A-B Eş Sesli Kelimeler

 1. acar / Acar
 2. acem / Acem
 3. aciz(güçsüzlük) / âciz(güçsüz)
 4. ad / ad-ddi
 5. adaklı / Adaklı(ilçe)
 6. adem(yokluk) / âdem(insan)
 7. adet(sayı) / âdet(gelenek)
 8. ağız(organ) / Ağız(dogum yapan hayvanın sütü)
 9. ağlı / Ağlı(ilçe)
 10. ağrı / Ağrı(il)
 11. Ahlat(ilçe) / ahlat
 12. akit(sözleşme) / âkit(sözleşme yapan)
 13. akkuş / Akkuş(ilçe)
 14. akrep(hayvan) / Akrep(burç) / akrep(saat )
 15. aksu / Aksu(ilçe)
 16. alay / alay(askeri birlik)
 17. alem(bayrak) / âlem(evren)
 18. alemci / âlemci
 19. ali / Ali
 20. alim(herşeyi bilici) / âlim(bilgin)
 21. altıparmak(balık kumaş) / altı parmak(altı parmaklı)
 22. ama(fakat) / âmâ(kör)
 23. amentü / Amentü(inancı belirten söz)
 24. amin(kimya terimi) / âmin(dua)
 25. araç / Araç(ilçe)
 26. aralık / Aralık(ilçe) / aralık(ay)
 27. araz(belirti) / âraz(belirtiler)
 28. arı kovanı / Arıkovanı(yıldız kümesi)
 29. ari / Ari(Kuzey Hindistan)
 30. aslan / Aslan(burç)
 31. aslanağzı(bitki) / aslan ağzı(süstaşı)
 32. aşık(kemik) / âşık(tutkun)
 33. atlıkarınca(eğlence aracı) / atlı karınca(iri karınca)
 34. ayakucu(yön) / ayakucu
 35. ayan(belli açık) / âyan(ileri gelen)
 36. aybaşı / ay başı(ayın ilk günü)
 37. ayvalık / Ayvalık(ilçe)
 38. bağrıkara(kuş) / bağrı kara(bagrı yanık)
 39. baklaçiçeği(renk) / bakla çiçeği(bitki)
 40. baklan / Baklan(ilçe)
 41. bala / Balâ(ilçe)
 42. balık / Balık(burç)
 43. bandırma / Bandırma(ilçe)
 44. başak / Başak(burç)
 45. başaltı(denizcilik) / baş altı(spor)
 46. başucu(gökbilimi) / baş ucu
 47. batı / Batı(Avrupa)
 48. batın(karın) / bâtın(iç,gizli)
 49. bayat / Bayat(ilçe,Türk boyu)
 50. bayındır / Bayındır(ilçe,türk boyu)
 51. beberuhi(sevimsiz,budala erkek) / Beberuhi(karagöz oyunundaki cüce)
 52. bedevi(göcebe) / Bedevi(bedevilik tarikatı dervişi)
 53. Bedevilik(göcebelik) / bedevilik(tarikat)
 54. bekar(nota işareti) / bekâr(evli olmayan)
 55. bet(çehre) / bet(kötü)
 56. birebir(etkili) / bire bir(ölçülü)
 57. boğa / Boğa(burç)
 58. Bodrum(ilçe) / bodrum
 59. bol(çok) / bol(içki)
 60. bor(maden) / Bor(ilçe)
 61. bozkur / Bozkurt / Bozkurt(ilçe)
 62. bucak / Bucak(ilçe)
 63. bulancak / Bulancak(ilçe)
 64. bulanık / Bulanık(ilçe)

C-F Sesteş Kelimeler

 1. camgöz(balık) / cam göz(takma göz)
 2. cankulağı(dost) / can kulağı(dikkatlice)
 3. carcar(geveze) / car car(yüksek sesle)
 4. cırcır(fermuar,böçek) / cır cır(geveze)
 5. çıt çıt(ses) / çıtçıt(kopça)
 6. çorlu / Çorlu(ilçe)
 7. çubuk / Çubuk(ilçe)
 8. dahi(bile) / dâhi(deha)
 9. dahil(karışma) / dâhil(iç,içeri)
 10. delice / Delice(ilçe)
 11. demir perde(tiyatro) / Demirperde(doğu bloğu)
 12. deniz kulağı(körfez) / denizkulağı(yumuşakça)
 13. derbent / Derbent(ilçe)
 14. derince / Derince(ilçe)
 15. devetüyü(renk) / deve tüyü
 16. dikili / Dikili(ilçe)
 17. dikmen / Dikmen(ilçe)
 18. dilaltı(hastalık) / dil altı
 19. dimyat / Dimyat(belde adı)
 20. dinar / Dinar(ilçe)
 21. dizüstü(bilgisayar) / diz üstü
 22. doğu / Doğu(asya)
 23. durağan / Durağan(ilçe)
 24. düldül / Düldül(Hz.Ali’nin atı)
 25. elibelinde(motif) / eli belinde
 26. eliböğründe(motif) / eli böğründe
 27. emir(buyruk) / emir(bey)
 28. enez / Enez(ilçe)
 29. eros / Eros(aşk tanrısı)
 30. evren / Evren(ilçe)
 31. fani(ışık şiddeti) / fâni(ölümlü)
 32. fars / Fars
 33. fatih / Fatih(ilçe)
 34. ferik(piliç) / ferik(tümgeneral)
 35. fısfıs(püskürtme aracı) / fıs fıs(ses)

G-K Sesteş Kelimeler

 1. gagaburun(gemi) / gaga burun(insan)
 2. garp / Garp(batı)
 3. genç / Genç(ilçe)
 4. gırgır(süpürge) / gır gır(şamata)
 5. gıygıy(çalgı) / gıy gıy(ses)
 6. gülkurusu(renk) / gül kurusu
 7. hadim / Hadim(ilçe)
 8. hakim(yargıç) / hâkim(hikmet sahibi)
 9. hal(pazar yeri) / hal(çözme eritme)
 10. hal(tahttan indirme) / hâl(durum)
 11. hala(babanın kız kardeşi) / hâlâ(henüz)
 12. hamur / Hamur(ilçe)
 13. han / Han(ilçe)
 14. hani / Hani(ilçe)
 15. harbi(hilesiz,alet) / harbi(savaşla ilgili)
 16. harp(çalgı) / hârp(savaş)
 17. hasır(örtü) / hasır(özgü kılma)
 18. hassa / Hassa(ilçe)
 19. haya(er bezi) / hayâ(utanma)
 20. hayır(yok,olmaz) / hayır(iyilik)
 21. haymana / Haymana(ilçe)
 22. hazer / Hazer(türk boyu)
 23. hendek / Hendek(ilçe)
 24. herhalde(belki) / her halde(mutlaka)
 25. humus(organik toprak) / humus(yemek)
 26. ırak(uzak) / Irak(ülke)
 27. ikitek(tekne) /iki tek(içki)
 28. ikiyüzlü(riyakar) / iki yüzlü
 29. kal(ayırma) / kal(söz)
 30. kalp(yürek) / kalp(sahte)
 31. kam(şama) / kâm(dilek)
 32. kanun(yasa,çalgı) / kânun(yılın ilk ve son ayları)
 33. kap(muhafaza) / kâp(aşık kemiği)
 34. kar(yağış biçimi) / kâr(kazanç)
 35. kardeşkanı(sakız) / kardeş kanı(kan bağı)
 36. kast(amaç) / kast(toplumsal sınıf)
 37. kaş / Kaş(ilçe)
 38. katil(öldürme) / katil(öldüren)
 39. kay(yağmur) / kay(kusma)
 40. kayıt / kayıt(araç,eşya)
 41. kazan / Kazan (ilçe)
 42. kemer / Kemer(ilçe)
 43. keskin / Keskin(ilçe)
 44. kılkuyruk(kuş) / kıl kuyruk(zayıf)
 45. kırmızıçizgi(hastalık) / kırmızı çizgi
 46. kısım(avuç dolusu) / kısım
 47. kiraz / Kiraz(ilçe)
 48. koç / Koç(burç)
 49. konak / Konak(ilçe)
 50. kökboyası(bitki) / kök boyası
 51. köse / Köse(ilçe)
 52. kuçukuçu(köpek) / kuçu kuçu(ünlem)
 53. kurşunlu / Kurşunlu(ilçe)
 54. kuşdili(diş dudak) / kuş dili(çocuk dili)

L / Z  Sesteş Kelimeler

 1. lam(cam) / lâm(harf)
 2. lop(yuvarlak) / lop(organ parçası)
 3. maden / Maden(ilçe)
 4. mani(ruh hastalığı) / mâni(şiir türü)
 5. memluk / Memluk(kölemen)
 6. met(oyun) / met(kabarma)
 7. metin(yazı) / metin(sağlam)
 8. mevla(sahip) / MEVLA(HZ.ALLAH-Ü TEALA(C.C))
 9. mut(ölçek) / mut(saadet) / Mut(ilçe)
 10. müşteri(jübiter) / müşteri
 11. nakil(taşıma) / nâkil(taşıyan)
 12. nar(meyve) / nâr(ateş)
 13. nazım(manzume) / nâzım(düzenleyen)
 14. nefis(öz) / nefis(hoş)
 15. oğlak / Oğlak(burç)
 16. rahim(döl yatağı) / Rahim(acıyan)
 17. sadır(göğüs) / sâdır(görünen)
 18. sâri(bulaşıcı) / sari(giysi)
 19. sır(vernik) / sır(gizli)
 20. sin(mezar) / sin(yaş)
 21. sol(nota) / sol
 22. şak(ses) / şak(yarma)
 23. şakşak(tahta maşa) / şak şak(ses)
 24. şık(zarif) / şık(seçenek)
 25. şura(şu yer) / şuura(danışma kurulu)
 26. tart(kovma) / tart(meyveli pasta)
 27. tatar(posta sürücüsü) / Tatar(ırk)
 28. ticari / Ticari(tarikat üyesi)
 29. tuba / Tuba(cennet ağacı)
 30. ulus(millet) / Ulus(ilçe)
 31. vakıf(mülk) / vâkıf(vakfeden,bilen)
 32. varis(damar genişlemesi) / vâris(mirasçı)
 33. vasi(mirası yöneten) / vâsi(geniş)
 34. yad(yabancı) / yâd(anma)
 35. yar(uçurum) / yâr(sevgili)
 36. yengeç / Yengeç(burç)
 37. yıldırak / yıldırak(yıldız)
 38. zati(zaten) / zatii(kişiye özgü)
 39. zıpzıp(bilge) / zıp zıp(ses)
 
Sponsorlu Bağlantılar
 

İlginize Değer ›

 
 
 
admin - 07 Kasım 2012
 
 

Nasıl Buldular? ›

 
e sesli kelimeler e sesli kelimeler e sesli kelimeler sesteş kelimelere örnekler kurt kelimesinin eş seslisi yhsm-imp1 sol kelimesinin sesteşi sesteş kelime örnekleri alfabetik sıraya göre eş sesli kelimeler bir kemer türü nesil arı sesteşi baş kelimesinin sesteşi
 
 

Notlar ›

 
Ünlü (dil bilimi): Ünlü, sesli veya vokal; ses yolu görece açık durumda iken, ses tellerinin titreşmesi ile (duyulabilecek şekilde) bir engele takılmadan oluşan; hecenin en küçük birimini oluşturan konuşma sesi.
Seslikaya, Ardeşen: Seslikaya, Rize ilinin Ardeşen ilçesine bağlı bir köydür.
Seslisozluk: Seslisozluk İnternet üzerinden hizmet veren çok dilli bir sözlük. Ancak esas tanınırlığını İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yaptığı sözcük çevirileriyle sağlamıştır.
Seslidoğan, Hamur: Seslidoğan, Ağrı ilinin Hamur ilçesine bağlı bir köydür.
Seslikaya, Bor: Seslikaya, Niğde ilinin Bor ilçesinin bir köyüdür. Kemerhisar bucağına bağlıdır. 2008 kayıtlarına göre köyde 143 kişi yaşamaktadır.
Kelime-i şehadet: Kelime-i şehadet (Arapça : شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü), İslam inancındaki Allah'tan başka ilah olmadığı esasının beyanı olan ibaredir.
Kelime Oyunu: Kelime Oyunu, sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı, Bloomberg HT'te yayınlanan yarışma programı. İlk kez yayınlandığı 5 Ocak 2009'dan beri, Ağustos-Aralık 2011 arasında sunuculuğunu yine Ali İhsan Varol'un yaptığı Doğru mu Yanlış mı?
Kelime Aydın Çetinkaya: Kelime Aydın Çetinkaya (d. 15 Haziran 1982, Kars), Türk millî kayaklı koşu sporcusu.
Kelime işlemci: Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.
 

16 Yorum ›

 
 1. elif Şubat 1st, 2013 - Saat: 20:48:42

  Ya bu kadar kelimenin arasında benim istediğim bir kelimi çıkmazmı offffff…

 2. Zendaya Nisan 16th, 2013 - Saat: 00:08:04

  resmi çizilebilecek şeyler yazsanız…

 3. ümran akın Mayıs 13th, 2013 - Saat: 16:36:21

  göz,at, bin sesteşleri yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 4. ümran akın Mayıs 13th, 2013 - Saat: 16:37:28

  lütfen cevap verseniz bu cevabı alana kadar ardan yıllar geçiceğine umuyorummmmm

 5. elif Ekim 21st, 2013 - Saat: 10:30:36

  bir şey soruyorum bir cevap veremiyo bin tane kelime veriyo

 6. ali Mayıs 21st, 2014 - Saat: 17:44:56

  cevap varmiyo

 7. Melis Haziran 4th, 2014 - Saat: 15:50:31

  Aradığım kelime yokkkkkk

 8. ezgi Haziran 5th, 2014 - Saat: 20:49:31

  bukadar şeyin arasından benim istediğim çıkmıyo offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 9. ezgi Haziran 5th, 2014 - Saat: 20:50:24

  ne biim bişey bu

 10. Ali Temmuz 8th, 2015 - Saat: 20:06:59

  Uzatma işareti barındıran sözcükler eş sesli olarak kabul edilmez.
  kar-kâr, yar-yâr, ama-âmâ, hala-hâlâ.

 11. Berfin Ocak 14th, 2016 - Saat: 23:08:06

  Aradığım kelime yok

 12. merined Mart 24th, 2016 - Saat: 16:10:41

  merhaba ben paristen yazıyom bu site çok güzel

 13. uğur böceği Mart 24th, 2016 - Saat: 16:11:12

  bu siteyi ben kullanıyorum hayranlarım

 14. hafize zehra Mart 24th, 2016 - Saat: 22:10:59

  Ben hemen istediğimi buldum ve rahatladım

 15. elif özçakı Mart 29th, 2016 - Saat: 20:39:35

  bir çekmecenin gözü,bir normal göz
  bir topu atmak,bir de hayvan olan at
  bir arabaya binmek, bir de sayı olarak 999’dan sonra gelen 1000
  ÜMRAN EVRİM HANIM’A

 16. elif özçakı Mart 29th, 2016 - Saat: 20:40:55

  kar kelimesinin eş seslisini bilen var mı

Tüm Sesteş Kelimeler (Alfabetik Eş Sesli Kelime Örnekleri) Hakkında Yorum Yap

Dikkat: Mesaj yazarken Tüm Sesteş Kelimeler (Alfabetik Eş Sesli Kelime Örnekleri) ile ilgili bilgi verirseniz site kullanıcıları da bu bilgilerinizden yararlanacaktır. Konu hakkında bilgi içeren mesajlarınızı bekliyoruz.